Deze ideeën zijn voorgelegd aan de deelnemers van de tweedaagse om ze aan te scherpen en aan te vullen. In groepjes hebben de deelnemers de tijd gekregen om hier met elkaar op te reflecteren. Aan de deelnemers is gevraagd om met elkaar te bespreken:

  • In hoeverre ervaren jullie de urgentie?
  • Wat viel op in de visie? Waar werden jullie enthousiast van? Wat zou je het liefst morgen willen realiseren?
  • Wat ontbrak? Wat vraagt om verduidelijking?
  • Wat is de meest prangende vraag die jullie nu hebben?
  • Wat baart jullie zorgen?