Toekomstontwerpen zorgthema’s – 13 januari 2021

De gezonde regio in Zoetermeer is weer een stap verder. Woensdag 13 januari presenteerden 6 werkgroepen in een online event met ruim 70 zorgverleners de belangrijkste punten uit hun onderwerpen voor de zorg van de toekomst: acute zorg, chronische zorg en oncologische en palliatieve zorg. Wethouder Ingeborg ter Laak en bestuursvoorzitters Ruben Wenselaar (Menzis) en Joep de Groot (CZ) waren digitaal aanwezig. “Ik ben erg onder de indruk van jullie plannen,” zegt wethouder Ter Laak. “De juiste zorg op de juiste plek, dat kan alleen maar samen. Ik ben vol vertrouwen dat we dit met jullie toewijding en expertise gaan realiseren.” Wenselaar en De Groot sloten zich bij de wethouder aan: “Complimenten dat jullie, zelfs in deze tijd van corona en vaccineren, de ruimte nemen om complexe zaken uit te denken.” De verzekeraars gaven aan enthousiast te zijn en graag mee te werken. “Maak interventies concreet en meetbaar en focus je op een beperkt aantal die de meeste impact hebben. Als het ergens kan, dan kan het in Zoetermeer.”

Gehele bijeenkomst

Ga direct naar een van de volgende onderwerpen:

Chronische Zorg
Oncologische en palliatieve zorg
Acute Zorg
Stadsbeeld Zoetermeer

Bekijk hieronder de verschillende eindontwerpen

Acute GGZ

De acute GGZ-crisisdienst in Zoetermeer is uniek omdat deze door zowel Rivierduinen als Parnassia Groep wordt ingevuld. Kaderhuisarts Floor Grote: “We moeten praktisch blijven kijken en een gezamenlijke routekaart maken die we voortdurend aanpassen op actuele ontwikkelingen. We moeten voorkomen dat een GGZ-patiënt acuut wordt. Dat doen we door geïntegreerde GGZ ketenzorg, regionale samenwerking ook met andere domeinen en een afname van de wachtlijsten. Als een cliënt echt in een crisis komt, willen we in de toekomst één voordeur waar hij of zij naartoe kan.” Ook het voorbeeld van de Haagse Spoed wordt aangehaald. Bastiaan van der Hoeven: “In Den Haag beoordelen we zoveel mogelijk mensen in hun thuissituatie. Maar er zijn ook andere mogelijkheden, zoals op het politiebureau en op de SEH. Meerdere opties zorgen ervoor dat we flexibel zijn als acute GGZ.”

Oncologische en palliatieve zorg

“Het is belangrijk om vroegtijdig met mensen met een levensbeperkende aandoening en hun mantelzorger in gesprek te gaan,” weet huisarts Ingeborg van der Jagt. “Welke behandelingen zetten we wel of juist niet in? Waar doen we dat? Op die manier sluiten we beter aan bij het leven van de patiënt.” Mirjam Willemsen, patiënt en huisarts: “Plan onderzoek om het leven van mij als patiënt in plaats van mijn leven om het onderzoek. Eén aanspreekpunt voor de patiënt is belangrijk, net als echt aandacht en tijd.” Van der Jagt: “De uitdaging zit hem in hoe we dit gezamenlijk gaan oppakken. Goede, proactieve zorgplanning is belangrijk en met name dat iedereen daarvan op de hoogte is.”

Neurovasculaire zorg Zoetermeer

Het verstevigen van de samenwerking tussen het sociale en medische domein is belangrijk. “Een van mijn patiënten met een CVA en gedragsproblemen had een indicatie voor plek in verpleeghuis om te revalideren,” vertelt neuroloog Judith Rath. “Maar daar zijn maar een beperkt aantal plekken voor. De organisatie die een plek beschikbaar had, had geen afspraak met de verzekeraar van mijn patiënt waardoor we hem niet konden uitplaatsen en het bed ook niet beschikbaar kwam voor een andere patiënt. Dat moeten we toch beter integreren zodat we dit soort problemen verminderen.”