Gezonde regio weer een stap verder

Woensdag 13 januari presenteerden 6 werkgroepen de belangrijkste punten uit hun onderwerpen voor de zorg van de toekomst: acute zorg, chronische zorg en oncologische zorg.

Inspirerende eerste bijeenkomst

Op maandag 5 en dinsdag 6 oktober vond de eerste bijeenkomst plaats over de toekomst voor zorg en welzijn in Zoetermeer. Ruim 90 zorgprofessionals en bestuurders gingen volledig online met elkaar in gesprek over de toekomst van de zorg en specifiek over de acute zorg, de chronische zorg en de oncologische zorg. Op deze website vind je een verslag van deze bijeenkomst. De komende weken en maanden volgen er nog veel meer dialogen met inwoners, patiënten en cliënten en professionals uit betrokken organisaties.

“Boeiend tot de laatste minuut”

Marco Ephraïm, huisarts & kaderarts beleid & beheer

Waarom doen we dit?

De sector zorg en welzijn staat de komende jaren voor een enorme uitdaging. Het toenemende zorgvolume, de personele tekorten en tekorten aan capaciteit zorgen ervoor dat we moeten zoeken naar meer fundamentele oplossingen voor de toekomst. Dat is een uitdaging voor iedereen in Nederland, maar zeker ook voor de organisatie van zorg en welzijn. Ook in Zoetermeer.
Daarom hebben alle organisaties die betrokken zijn bij zorg en welzijn in Zoetermeer de handen ineengeslagen. Samenhebben zij een ambitieus beeld geschetst voor de toekomst. Een beeld waarin de zorg anders wordt georganiseerd en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft.

Vraag en antwoord